Ukategorisert

Klubben i mitt hjerte

Posted on Updated on

Klubben-i-mitt-hjerte_Logo-med-arrang+©rer_RGB

Klubben i mitt hjerte 2014

Den populære avstemningen Klubben i mitt hjerte er i gang igjen. Denne gangen har vi endret både på klasseinndelingen og premieregler for å gi alle klubbene i Norge like store sjanser til å sikre seg premier og oppmerksomhet. Totalt skal 400.000 kroner deles ut!

Nå gir 100 stemmer pr. dag klubben en sjanse til å vinne. Nordea deler ut 30 premier à 10.000 kroner og én hovedpremie på 100.000 kroner. Årets kampanje begynner lørdag 8. november og varer frem til fredag 21. november kl 12.00.

Les mer om reglene på idrett.nohttp://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/klubben.aspx

Alle som driver med idrett har én eller flere klubber med en spesiell plass i hjertet. Idrettslaget er grunnsteinen i arbeidet med å skape god aktivitet, positive miljøer, idrettsglede og fellesskap i lokalmiljøene. Under kampanjeperioden for Klubben i mitt hjerte kan alle vi som ønsker å takke våre egne idrettslag, stemme på – og jobbe for – at akkurat vår klubb vinner flere hjerter og kanskje en pengepremie.

Som idrettspresident oppfordrer jeg hele Idretts-Norge til å delta og vise at vi verdsetter frivilligheten, idrettsgleden og fellesskapet. Jeg gleder meg til å se de idrettslagene som rører flest hjerter.

Stem på klubben i mitt hjerte på www.dagbladet.no/klubben

Vedlagt ligger logo til Klubben i mitt hjerte som kan brukes på hjemmesider og i sosiale medier.

Lykke til!

Med vennlig hilsen
Børre Rognlien, idrettspresident

Haustsemesteret 2014

Posted on Updated on

Planen er å starta opp haustsemesteret slik;

På Sletta torsdag 21. august
På Sæbø mandag 25. august

Følg med på Facebook eller på heimesida for nærare informasjon.

Radøy IL 70 år!

Posted on

Radøy Idrettslag – 70 år i 2013.

Det er opp gjennom åra laga fleire skrifter/hefte i samband med runde år eller andre store hendingar (opning av anlegg). Me har elles ein god del arkivmateriale frå drifta (møtebøk, årsmeldingar m.m).

Det kan likevel vera nokon som har interessant stoff om laget, t.d møtereferat, referat frå tilskipingar, utklipp frå aviser —- eller gode historier nokon hugsar ??

BILETE FRÅ LAGET SI HISTORIE
Bilete frå litt eldre tider har me diverre altfor lite av. Alle bilete som har noko med laget/aktivitetar å gjera, er interessante, og me oppmodar folk om å låna dei ut til oss.

All historie er av interesse, og me vonar de vil ta kontakt om de har noko.

Med vennleg helsing

Olav Steinar Namtvedt

Ny heimeside

Posted on Updated on

Dette er Radøy idrettslag si nye heimeside. Den gamle heimesida vår, radoy-idrettslag.no, vart hacka sist vår. Me har bestemt oss for å laga ei ny side, og den finn du altså her. Me vil prøva å vera så oppdatert som mogleg, men det er viktig at medlemene i laget brukar sida, og. Etter kvar som noko skjer, vil me prøva å få det lagt ut, sjekk Nyhende eller Kva skjer? for å sjekka nærare.